In. Fb. Be.

zajmujemy się brandigiem wnętrz i projektowaniem produktów

Współpracujemy zarówno z lokalnymi markami, organizacjami non-profit jak i dużymi firmami. Sprawdzamy się w różnych rolach w zależności od prowadzonych projektów. Postrzegamy siebie jako partnera by razem wypracować wspólne rozwiązania i strategie. Uważamy, że dobrze zaprojektowana marka, produkt czy usługa to rezultat doświadczenia, jak również dobrej współpracy z klientem, którego nie odsuwamy na bok w całym procesie, ale chętnie angażujemy do ścisłej współpracy, tak by powstał projekt odpowiadający potrzebom głównie jego klientom. Każda marka zasługuje na to, aby posiadać dobrze zaprojektowaną i dostosowaną do jej charakteru oraz celów identyfikację wizualną. Mimo, iż system wizualny jest zaledwie częścią całego procesu kreowania wizerunku, to odgrywa w nim istotną rolę. Jeśli chcesz, aby Twoja marka była odpowiednio postrzegana – zadbaj o nią! Nie do końca wiesz jak? Nic nie szkodzi, jestem od tego, aby pomóc.

Nasze biuro

budujemy, wspieramy i promujemy adopcję zwierząt

Absolutico tworzy młody, ambityny zespół, który nieprzerwanie poszukuje nowych wyzwań i rozwiązań dlatego w 2015 rozpoczęliśmy działania charytatywne budując portal adopcji zwierząt Greypet.com. W tym obszarze koncentrujemy się przede wszystkim na zwierzętach, które przebywają w ośrodkach adopcyjnych. Część naszych zysków przeznaczamy na utrzymanie i rozwój portalu adopcyjnego jak i blogu Greypet.com.

Tworzymy przestrzeń kreatywnego działania

Inkubator Design Center jest siedzibą młodych firm z branży kreatywnej, które działają tutaj w ramach Inkubatora Biznesu. Ideą tego miejsca jest współpraca i wzajemna inspiracja, która owocuje powstawaniem innowacyjnych produktów i usług. Firmy w Inkubatorze dobrane są w taki sposób, aby obszary ich zainteresowań wzajemnie się uzupełniały i aby mogły stale wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i kontaktami. W Inkubatorze swoje miejsce mają między innymi architekci, dekoratorzy wnętrz, projektanci mody, studio fotograficzne, studio graficzne, programiści, doradcy personalni i inni.

Jak wygląda proces współpracy

1
2
3
1
2
3
1

badania i projektowanie doświadczeń użytkownika

Na początku każdego projektu koncentrujemy się na definiowaniu projektu wymagań i poznaniu potrzeb i celów użytkowników końcowych. Nasze badania obejmują wiele metod dochodzeniowych wykorzystywanych w celu dodania kontekstu i wiedzy na temat projektowania i rozwoju produktu. Pożyczyliśmy wiele technik od naukowców, naukowców i badań rynkowych w celu gromadzenia i syntezy kluczowych danych w celu poprawy użyteczności i dopasowania do potrzeb firmy.

2

MVP - pierwsza wersja produktu

Zajmujemy się budową MVP (minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek) jako strategii walidacji, aby uniknąć rozwoju produktów, których klienci nie chcą. Na tym etapie skupiamy się na szybkim budowaniu minimum funkcji wystarczających do wdrożenia produktu i przetestowania założeń dotyczących interakcji klientów z produktem. Jest to proces iteracyjny wynikający z badań UX, badań rynku, projektowania i prac inżynierskich.

3

Wdrożenie

Korzystamy z harmonogramów czasowych Sprinty 1-2 tygodni po praktyce Agile, aby zapewnić ciągłe planowanie, testowanie i integrację opinii użytkowników podczas procesu tworzenia. Nasze wielofunkcyjne zespoły określają priorytety i cele każdej fazy pracy w celu szybkiego tworzenia i reagowania na zmiany z dużym stopniem współpracy między klientem a zespołami projektowymi.

1
2
3
1
2
3
4

Model i prototypowanie

Przed rozpoczęciem pełnego wprowadzenia nowego produktu lub usługi zawsze eksperymentujemy i testujemy, czy projekt, warunki i szczegóły operacyjne generują zamierzoną reakcję potencjalnych klientów i użytkowników końcowych. Rozpoczynamy ten gruntowny proces, budując solidny prototyp (przekonać potencjalnych inwestorów / klientów), a następnie zintegrować pilot w określonych ustawieniach w celu sprawdzenia, czy nasze rozwiązanie rozwiązuje problem początkowy w rzeczywistym kontekście.

5

Testowanie i wdrażanie

W przeglądzie meta jakość produktu nie tylko ma bezpośredni wpływ na to, jak dobrze wykonujemy naszą pracę, ale również jest zobowiązaniem moralnym wobec naszych klientów. Przeprowadzamy szczegółową kontrolę końcową przed dostarczeniem produktu / usługi w celu potwierdzenia Oraz aby zagwarantować pełnię i wydajność, a także jego użyteczność. Utworzyliśmy zautomatyzowane procesy tworzenia i wdrażania, które umożliwiają bieżące aktualizacje funkcji oraz zapewniają stabilność i skalowalność produktu.