[edgtf_elements_holder holder_full_height=”no” number_of_columns=”one-column” switch_to_one_column=”” alignment_one_column=””][edgtf_elements_holder_item item_padding=”17% 0 24px 0″ item_padding_769_1024=”13% 0% 24px 0″ item_padding_680=”0 0 24px 0″ item_padding_681_768=”5% 0 12% 0px” item_padding_1025_1366=”15% 0 24px 0″]

produkt design i zarządzanie wzornictwem

[edgtf_separator position=”left” border_style=”solid” color=”#000000″ width=”66″ thickness=”4″]

Wzornictwo jest obecnie nie tylko oczywistym wyborem ale jedną z najtańszych metod na pozyskanie wyróżniającego się, konkurencyjnego produktu. Każda marka potrzebuje wdrożenia systematycznego procesu i kompetencji w zakresie wzornictwa, gdzie umiejętności podejmowania decyzji i prowadzenia projektów wzorniczych to przede wszystkim efektywna współpraca przedsiębiorstw i projektantów. Wymaga to jednak wspólnego języka, porozumienia oraz zrozumienia wzajemnych oczekiwań i możliwości. Dlatego wzornictwo to niezbędne narzędzie biznesowe określające kierunek rozwoju firmy poprzez design i innowacje.

[/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_elements_holder holder_full_height=”no” number_of_columns=”one-column” switch_to_one_column=”” alignment_one_column=””][edgtf_elements_holder_item animation=”edgtf-element-from-right” item_padding=”0 0 0 77px” item_padding_769_1024=”20% 0 0 0″ item_padding_680=”40px 30px 70px 30px” item_padding_681_768=”0 0 14% 12%”][edgtf_single_image enable_image_shadow=”no” image=”4288″ image_size=”full”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa fa-envelope” title_tag=”” custom_icon_size=”39″ title=”dla kogo?” text=”dla profesjonalistów zarządzających rozwojem nowego produktu właścicieli, prezesów firm, dyrektorów marketingu, dyrektorów produkcji, kierowników rozwoju produktu, kierowników projektów, technologów, specjalistów badań i rozwoju dla projektantów niezależnych oraz zatrudnionych w przedsiębiorstwach, właścicieli i pracowników studio projektowych” link=”#” text_padding=”20″]
[edgtf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fab fa-android” title_tag=”” custom_icon_size=”39″ title=”dlaczego?” text=”wzornictwo jest obecnie oczywistym wyborem w firmach, które nie chcą być wyłącznie poddostawcami, ponadto wzornictwo to jedna z najtańszych metod na pozyskanie wyróżniającego się , konkurencyjnego produktu. firmy potrzebują stosowania systematycznego procesu i kompetencji w zakresie wzornictwa, umiejętności podejmowania decyzji i prowadzenia projektów wzorniczych” link=”#” text_padding=”25″]
[edgtf_elements_holder holder_full_height=”no” number_of_columns=”one-column” switch_to_one_column=”” alignment_one_column=””][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px” item_padding_680=”0 2px”]

Z naszych badań wynika, że 41% badanych firm, koszt wzornictwa i produkt design uważa za zbyt drogi, jednoczenie nie znając ceny pozyskania projektu. Udowodnimy Ci, że wzornictwo jest obecnie jedną z najtańszych metod na pozyskanie wyróżniającego się, konkurencyjnego produktu.

[/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_elements_holder holder_full_height=”no” number_of_columns=”one-column” switch_to_one_column=”” alignment_one_column=””][edgtf_elements_holder_item item_padding=”19% 2% 0 0″ item_padding_769_1024=”13.5% 2% 0 0″ item_padding_1025_1366=”19% 2% 0 0″ item_padding_1367_1600=”22% 2% 0 0″ item_padding_681_768=”17% 2% 0 0″ item_padding_680=”33.5% 2% 0 0″][edgtf_accordion][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”zebranie wiedzy”]

zebranie i uporządkowanie wiedzy o producencie i użytkowniku przyszłego produktu określenie celu zadania, dostępne technologie, długość serii produkcyjnej, konkurenci na rynku, dostępne źródła finansowania

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”analiza informacji”]

weryfikacja zdobytej wiedzy w celu znalezienia szansy rynkowej poprzez sprecyzowanie profilu użytkownika z jednej strony, a możliwości technologicznych i finansowych producenta z drugiej

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”brief”]

założenia projektowe (pierwszy dokument autorstwa zleceniodawcy określający cel zadania i najważniejsze informację niezbędne do dalszej pracy

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”weryfikacja założeń-debrief”]

praca zespołu projektowego zmierzająca do zrozumienia celu zadania, stworzenia wspólnego języka z partenrem, uzupełnienia informacji, których zabrakło w brief, podstawowym narzędziem jest „lista kontrolna”

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”specyfikacja projektu wzorniczego”]

najważniejszy dokument tworzony wspólnie przez producenta i projektanta zbierający i precyzujący wszystkie informacje niezbędne do prac projektowych podstawa formalna dalszych działań, każda zmiana wymaga uzgodnienia najpóźniej w tym czasie tworzy się zespół wdrożeniowy

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”projekty koncepcyjne”]

zespół wdrożeniowy analizuje zdobytą wiedzę, tworzy jej syntezę i generuje pomysły rozwiązania wyspecyfikowanych problemów

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”wybór koncepcji”]

zespół wdrożeniowy wraz z decydentami zadania wybiera jedną z możliwych dróg do dalszego opracowania

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”wstępny projekt wzorniczy”]

projektanci z udziałem doradczym całego zespołu tworzą wstępny projekt wzorniczy -często z propozycjami rozwiązań wariantowych

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”weryfikacja projektu”]

szczegółowa weryfikacja proponowanych rozwiązań pozwala podjąć ostateczne decyzje dotyczące postaci producktu, zastowowanych technologii i przewidywanych kosztów

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”kompletny projekt wzorniczy”]

powstaje dokumentacja wzornicza, podstawa tworzenia technicznej dokumentacji wykonawczej, wizualizacje, często modele imitacyjne

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”prototypowanie, testowanie”]

pozwala zweryfikować trafność podjętych decyzji, wprowadzić ostatnie zmiany, wyeliminować wczęsniej nie zauważone błędy

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title_tag=”h4″ title=”decyzja o produkcji”]

decydenci, najczęściej zarząd firmy, oceniają kompletny projekt, prototyp, wyniki badań testowych, dokuemtację, oceniają szansę rynkową i podejmują decyzję o rozpoczęciu produkcji

[/edgtf_accordion_tab][/edgtf_accordion][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_elements_holder holder_full_height=”no” number_of_columns=”one-column” switch_to_one_column=”” alignment_one_column=””][edgtf_elements_holder_item animation=”edgtf-element-from-right” item_padding=”0px 0 40px 3%” item_padding_1367_1600=”2% 0 3% 3%” item_padding_1025_1366=”21px 0 52px 40px” item_padding_769_1024=”0 0 10% 10%” item_padding_680=”30px 0 32% 0″ item_padding_681_768=”0px 0 13% 3%”][edgtf_single_image enable_image_shadow=”no” image_size=”full”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]