In. Fb. Be.

produkt design i zarządzanie wzornictwem

Wzornictwo jest obecnie nie tylko oczywistym wyborem ale jedną z najtańszych metod na pozyskanie wyróżniającego się, konkurencyjnego produktu. Każda marka potrzebuje wdrożenia systematycznego procesu i kompetencji w zakresie wzornictwa, gdzie umiejętności podejmowania decyzji i prowadzenia projektów wzorniczych to przede wszystkim efektywna współpraca przedsiębiorstw i projektantów. Wymaga to jednak wspólnego języka, porozumienia oraz zrozumienia wzajemnych oczekiwań i możliwości. Dlatego wzornictwo to niezbędne narzędzie biznesowe określające kierunek rozwoju firmy poprzez design i innowacje.

dla profesjonalistów zarządzających rozwojem nowego produktu właścicieli, prezesów firm, dyrektorów marketingu, dyrektorów produkcji, kierowników rozwoju produktu, kierowników projektów, technologów, specjalistów badań i rozwoju dla projektantów niezależnych oraz zatrudnionych w przedsiębiorstwach, właścicieli i pracowników studio projektowych

wzornictwo jest obecnie oczywistym wyborem w firmach, które nie chcą być wyłącznie poddostawcami, ponadto wzornictwo to jedna z najtańszych metod na pozyskanie wyróżniającego się , konkurencyjnego produktu. firmy potrzebują stosowania systematycznego procesu i kompetencji w zakresie wzornictwa, umiejętności podejmowania decyzji i prowadzenia projektów wzorniczych

Z naszych badań wynika, że 41% badanych firm, koszt wzornictwa i produkt design uważa za zbyt drogi, jednoczenie nie znając ceny pozyskania projektu. Udowodnimy Ci, że wzornictwo jest obecnie jedną z najtańszych metod na pozyskanie wyróżniającego się, konkurencyjnego produktu.

zebranie wiedzy

zebranie i uporządkowanie wiedzy o producencie i użytkowniku przyszłego produktu określenie celu zadania, dostępne technologie, długość serii produkcyjnej, konkurenci na rynku, dostępne źródła finansowania

analiza informacji

weryfikacja zdobytej wiedzy w celu znalezienia szansy rynkowej poprzez sprecyzowanie profilu użytkownika z jednej strony, a możliwości technologicznych i finansowych producenta z drugiej

brief

założenia projektowe (pierwszy dokument autorstwa zleceniodawcy określający cel zadania i najważniejsze informację niezbędne do dalszej pracy

weryfikacja założeń-debrief

praca zespołu projektowego zmierzająca do zrozumienia celu zadania, stworzenia wspólnego języka z partenrem, uzupełnienia informacji, których zabrakło w brief, podstawowym narzędziem jest „lista kontrolna”

specyfikacja projektu wzorniczego

najważniejszy dokument tworzony wspólnie przez producenta i projektanta zbierający i precyzujący wszystkie informacje niezbędne do prac projektowych podstawa formalna dalszych działań, każda zmiana wymaga uzgodnienia najpóźniej w tym czasie tworzy się zespół wdrożeniowy

projekty koncepcyjne

zespół wdrożeniowy analizuje zdobytą wiedzę, tworzy jej syntezę i generuje pomysły rozwiązania wyspecyfikowanych problemów

wybór koncepcji

zespół wdrożeniowy wraz z decydentami zadania wybiera jedną z możliwych dróg do dalszego opracowania

wstępny projekt wzorniczy

projektanci z udziałem doradczym całego zespołu tworzą wstępny projekt wzorniczy -często z propozycjami rozwiązań wariantowych

weryfikacja projektu

szczegółowa weryfikacja proponowanych rozwiązań pozwala podjąć ostateczne decyzje dotyczące postaci producktu, zastowowanych technologii i przewidywanych kosztów

kompletny projekt wzorniczy

powstaje dokumentacja wzornicza, podstawa tworzenia technicznej dokumentacji wykonawczej, wizualizacje, często modele imitacyjne

prototypowanie, testowanie

pozwala zweryfikować trafność podjętych decyzji, wprowadzić ostatnie zmiany, wyeliminować wczęsniej nie zauważone błędy

decyzja o produkcji

decydenci, najczęściej zarząd firmy, oceniają kompletny projekt, prototyp, wyniki badań testowych, dokuemtację, oceniają szansę rynkową i podejmują decyzję o rozpoczęciu produkcji