In. Fb. Be.

Spotkajmy się

Spotkajmy się, by zbadać potrzeby i zaplanować najlepsze z możliwych rozwiązań jak i strategii marketingowych. Każdy projekt jest inny, każdy projekt ma swoje unikalne potrzeby, spojrzenia i odzwierciedla wizję firmy czy marki. Musimy poznać siłę napędową każdego projektu dlatego pierwsze spotkanie pozwala to na opra­co­wa­nie kom­plet­nego planu. Dzięki intensywnemu zaangażowaniu w badania oraz działania marketingowe, przesyłamy podsumowanie koncepcji rozwoju Twojej marki i listę usług oraz rozwiązań. Stworzony „briefing” na podstawowych danych projektu i ogólnej idei, da nam początek dla opracowania koncepcji i kreatywnej część projektu, nazwy nowej marki itp.
Studio projektowe

Absolutico Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, KRS: 0000544072
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 10.000 PLN, opłacony w całości. NIP: 5472153073, REGON:360802670

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 2B, Poland

email: info@absoluti.co