Identyfikacja wizualna i wizerunek marki

Identyfikacja wizualna marki to spójne zestawienie elementów całego systemu czyli logotypu, kolorystyki, tekstur, paternów, wzorów tkanin, kroju pisma, opakowań, materiałów promocyjnych czy zwykłej papeterii, wizytówek, faktury czy papieru firmowego. Te elementy wprost przekładając się na wygląd biura i wystroju wnętrz, plakatów, nietypowych mebli, oznaczeń way findings, czy innych na zewnętrznych budynku, banerów, wyglądu stoisk i wiele wiele innych. Dlatego tak ważne jest by te elementy służyły do kreowania wizerunku marki firmy w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji i co najważniejsze wyróżnienia się spośród konkurencyjnych marek by klient ją zapamiętał.

Projekty Graficzne
Przygotowujemy identyfikacje wizualne, logotypy i materiały reklamowe.
E-Commerce
Tworzymy strony www, aplikacje, sklepy internetowe oraz blogi. W zależności od obsługiwanego segmentu pomagamy dobrać odpowiednie środki oraz metody handlu elektronicznego.

Marketing
Na podstawie szczegółowej analizy rynku budujemy marketingowe strategie oraz taktyki działania zorientowane na usatysfakcjonowanie klienta.
Interaktywne
W celu pokazania marki oraz najlepszych cech produktu wykonujemy profesjonalne fotografie produktowe, tworzymy animacje, spoty oraz filmy reklamowe.

Treści
Kreujemy nowe marki oraz tworzymy teksty w oparciu o zasady komunikacji masowej. Piszemy scenariusze krótkich spotów, filmów reklamowych oraz tłumaczymy treści.

Audyt identyfikacji wizualnej
Pomożemy Ci zmienić wizerunek Twojej marki, dlatego najpierw wykonamy audyt. Dotyczy to także marek, które posiadają już system wizualny ale nie spełnia on swoich funkcji. W ramach audytu analizujemy identyfikację marki nie tylko od technicznej strony designu ale także na płaszczyźnie jej relacji do przyjętej strategii. Pomożemy Ci podjąć decyzję , czy warto pomyśleć o rebrandingu czy też wystarczą drobne korekty aby usunąć nieprawidłowości.

Pro­jekt nazwy i Logo

Spotkajmy się, by zbadać potrzeby i zaplanować najlepsze z możliwych rozwiązań jak i strategii marketingowych. Każdy projekt jest inny, każdy projekt ma swoje unikalne potrzeby, spojrzenia i odzwierciedla wizję firmy czy marki. Musimy poznać siłę napędową każdego projektu dlatego pierwsze spotkanie pozwala to na opra­co­wa­nie kom­plet­nego planu. Dzięki intensywnemu zaangażowaniu w badania oraz działania marketingowe, przesyłamy podsumowanie koncepcji rozwoju Twojej marki i listę usług oraz rozwiązań. Stworzony „briefing” na podstawowych danych projektu i ogólnej idei, da nam początek dla opracowania koncepcji i kreatywnej część projektu, nazwy nowej marki itp.

Ele­men­ty wiz­erunku i jego wdrożenie
Niestandardowe projekty graficzne czy iden­ty­fikacja marki to nasza pasja. Przy projektowaniu dajemy Ci rozwiązania oparte na Twoich potrzebach, dlatego zwracamy uwagę na każdy szczegół projektu. Zaprojektowane logo oraz wiz­ual­ne i mar­ketingowego oto­cze­nia marki, okre­śla wszys­tkie póź­niej­sze pro­jekty. Gotowy projekt widoczny przez klien­tów i kon­ku­ren­cję marki na zewnątrz co kończy cały pro­ces Identyfikacja firmy, marki czy produktu to zwieńczenie dzi­ałań i ich naj­bar­dziej spek­taku­larny ele­ment.